SUN CHEMICAL TÜRKİYE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİK POLİTİKASI

Sun Chemical Türkiye iş Sağlığı ve Güvenlik Politikası (Sun Care®) çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, yüklenici firmaların, komşularımızın, faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişilerin, karşılaşabilecekleri tehlike ve riskleri ortadan kaldırmak amacı ile; tüm süreçlerimizin, ekipman ve çalışma koşullarımızın, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak ve devam ettirmektir. Güvenliğe verilen öncelik, operasyonel ve ticari konuların üzerinde olacaktır.

Sun Chemical Türkiye Yönetim Ekibi, SunCare Politikasının etkili bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bu amaçla;

 • İş Sağlığı ve Güvenliğini çalışma yaşamımızın vazgeçilmez parçası olarak tanımlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimizi, düzenli olarak belirlemek, yayınlamak, uygulamak ve gözden geçirmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki, gelişime açık alanların ve kaynak kullanım önceliğinin belirlenmesi için risk değerlendirme sürecini uygulamak,
 • Süreçlerimizden kaynaklanan tehlikelerin kontrol altında tutulması amacı ile gereken önlemleri sağlamak,
 • Yerel yasa ve yönetmeliklere, sektörel standartlara ve en iyi uygulamalara uyum sağlayarak, yüksek seviyede İş Sağlığı ve Güvenlik performansına ulaşmak. Yüksek ve sürekli gelişen sağlık ve güvenlik performans standartlarının her seviyedeki yönetici ve çalışanlar için ortak amaç olarak belirlenmesini teşvik etmek,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetimini, Genel Müdür pozisyonundan başlayarak ilk seviye yöneticilere kadar tüm yönetim kadrosunun temel ve öncelikli sorumluluğu kabul etmek. Bununla birlikte, statü ve pozisyonlarına bakılmaksızın tüm çalışanların kendilerinin ve hareket ve ihmallerinden etkilenebilecek diğer kişilerin sağlığı ve güvenliğine özen göstermek,
 • İş Güvenliği Kurulları, İş Güvenliği Çalışan Temsilcileri ya da öneri sistemi aracılığı ile tüm çalışanlarımızın, bu politikaya ve uygulama aşamasına katılımlarını ve danışmalarını sağlamak ve teşvik etmek,
 • Tüm çalışanlara, çalışmaları sırasında görev ve sorumluluklarını tam ve özgüvenle yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgi, talimat ve gözetimi sağlamak,
 • Bu politikanın organizasyonumuzun her seviyesi tarafından özümsenmesi, uygulanması ve devamlılığının sağlanması için gereken çalışmaları yürütmek,
 • Bu politikanın başarı ile uygulanması için gereken tüm kaynakları sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini ve Sun Care® politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve bu politikanın etkinliğinin devamlılığını sağlamak için denetimler yapmak,

temel yönetim önceliğimizdir.

Arınç AKTAN

Sun Chemical Türkiye, Mısır, Bulgaristan Genel Müdürü