SUN CHEMICAL TÜRKİYE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sun Chemical Türkiye Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, yüklenici firmaların, komşularımızın, faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişilerin, karşılaşabilecekleri bilgi güvenliği risklerini ortadan kaldırmak amacı ile; tüm süreçlerimizin, ekipman ve çalışma koşullarımızın, bilgi güvenliğini sağlamak ve devam ettirmektir.

Sun Chemical Türkiye Yönetim Ekibi, Bilgi Güvenliği Yönetim Politikasının etkili bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bu amaçla;

 • Ulusal ve uluslararası, yasal gerekliliklere ve şirket politikamıza uyum doğrultusunda hareket etmek,
 • Kuruluşumuzun bağlamı ve ilgili tarafların beklentileri esas alınarak, şirketimizin stratejik yönünü etkileyen risk ve fırsatları değerlendirme sürecini uygulamak,
 • Kuruluşumuzun iş süreçleri için düzenli olarak risk değerlendirmeleri gerçekleştirmek ve risk iyileştirme planlarının uygulanmasını sağlamak,
 • Kuruluşumuzun, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
 • Sun Chemical iş süreçlerinin erişilebilirliğini ve sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
 • Kuruluşumuzun sahip olduğu tüm varlıkların (bilgi, yazılım, donanım vs.) varlık değerine uygun şekilde korunmasını sağlamak,
 • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
 • Çalışanların, bilgi güvenliği ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bilgi güvenliğine katkı sağlayacak öneri ve faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Bilgi güvenliği ihlal olayları sürecinin etkin ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Kuruluşumuzdaki tüm çalışanlarımız ve ilgili paydaşların bilgi güvenliği farkındalığını arttırarak, Sun Chemical Bilgi Güvenliği politikalarına uymasını sağlamak,
 • Bu politikanın başarı ile uygulanması için gereken tüm kaynakları sağlamak,

temel yönetim önceliğimizdir.

 

Arınç AKTAN

Sun Chemical Türkiye, Mısır, Bulgaristan Genel Müdürü