SUN CHEMICAL TÜRKİYE BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sun Chemical Türkiye Bilgi Güvenliği Yönetimi Politikası; çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin, yüklenici firmaların, komşularımızın, faaliyetlerimizden etkilenebilecek diğer kişilerin, karşılaşabilecekleri bilgi güvenliği risklerini ortadan kaldırmak amacı ile; tüm süreçlerimizin, ekipman ve çalışma koşullarımızın, bilgi güvenliğini sağlamak ve devam ettirmektir.

Sun Chemical Türkiye Yönetim Ekibi, Bilgi Güvenliği Yönetim Politikasının etkili bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bu amaçla:

 • Sun Chemical’ın, müşterilerinin ve çalışanlarının bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak,
 • Sun Chemical iş süreçlerinin erişilebilirliğini ve sürekliliğini garanti altına almak için gerekli altyapıyı sağlamak,
 • Sun Chemical’ın iş süreçleri için düzenli olarak risk değerlendirmeleri gerçekleştirmek ve risk iyileştirme planlarının uygulanması sağlamak,
 • Sahip olunan bilginin değerine uygun şekilde korunmasını sağlamak,
 • Bilgiye erişimi kontrol etmek için, “bilmesi gereken” prensibine uygun olarak erişim hakları atamak ve yetkisiz erişimi engellemek,
 • Yazılım geliştirilirken güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak,
 • Zararlı yazılımlara, kodlara ve Sun Chemical’a içeriden ve dışarıdan siber ortamda yapılabilecek saldırılara karşı bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilgi güvenliği olaylarına karşı bir müdahale süreci geliştirmek ve müdahalelerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Kuruluştaki tüm çalışanlar ve ilgili olduğu durumda tüm yüklenicilere, bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri sağlamak ve bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak,
 • İlgili tüm yasal düzenlemelerden ve sözleşmelerden doğan uygulanabilir şartları karşılamak,
 • İlgili tüm tarafların Sun Chemical Bilgi Güvenliği politikalarına uymasını sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,

temel yönetim önceliğimizdir.

Arınç AKTAN

Türkiye Grup Genel Müdür / Turkey Group General Manager