SUN CHEMICAL TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASI

Sun Chemical, çevrenin korunmasına ve kirliliğin önlenmesine en yüksek önceliği vermektedir. Sun Chemical Türkiye çevre politikası, faaliyetlerimizin, süreçlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini mümkün olan en alt düzeye indirmek amacı ile; tüm süreç ve prosedürlerimizi bu doğrultuda sürekli gelişimini devam ettirmektir.

 

Sun Chemical Türkiye Yönetim Ekibi, SunCare Çevre Politikasının etkili bir şekilde uygulanmasından sorumludur. Bu amaçla;

 • Çevre yönetimini, çalışma yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamak,
 • Çevresel hedeflerimizi, düzenli olarak tanımlamak, yayınlamak ve gözden geçirmek,
 • Yasal ve diğer yükümlülüklere, sektörel standartlara ve en iyi uygulamalara uyum sağlayarak, yüksek seviyede Çevre performansına ulaşmak. Yüksek ve sürekli gelişen Çevre performans standartlarının her seviyedeki yönetici ve çalışanlar için ortak amaç olarak belirlenmesini teşvik etmek,
 • Hammadde, su, enerji gibi kaynaklarının korunması ve hava, su, toprak kirliliğinin azaltılması için en iyi uygulamaları geliştirmek,
 • Sun Chemical’ın araştırma ve geliştirme programları ve müşterilere sağlanan hizmet ve bilgilendirme doğrultusunda, ürünlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek,
 • Çevre Yönetim Sistemini, Genel Müdür pozisyonundan başlayarak ilk seviye yöneticilere kadar tüm yönetim kadrosunun temel ve öncelikli sorumluluğu kabul etmek. Bununla birlikte, statü ve pozisyonlarına bakılmaksızın tüm çalışanların faaliyetlerinin çevresel etkilerinin farkında olması ve çevrenin korunmasını sağlamak için oluşturulan çalışma ve prosedürlerin uygulanmasından sorumlu olması,
 • Ulusal ve yerel otoriteler, meslek kuruluşları, tedarikçiler, müşteriler ve ortak çevresel çıkarları paylaşan diğer üçüncü taraflarla uygun bilgileri paylaşmak ve bunları karşılıklı olarak değiştirmek,
 • Bu politikanın, tüm çalışanlar, paydaşlar ve diğer taraflara uygun şekilde iletilmesini ve her zaman ulaşılabilir olmasını sağlamak. Bu politikanın organizasyonumuzun her seviyesi tarafından özümsenmesi, uygulanması ve devamlılığının sağlanması için gereken çalışmaları yürütmek,
 • Tüm çalışanlara, çalışmaları sırasında görev ve sorumluluklarını tam ve özgüvenle yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgi, talimat ve gözetimi sağlamak,
 • Bu politikanın başarı ile uygulanması için gereken tüm kaynakları sağlamak,
 • Çevre Yönetim Sistemini ve SunCare® Çevre Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek ve bu politikanın etkinliğinin devamlılığını sağlamak için denetimler yapmak,

temel yönetim önceliğimizdir.

Arınç AKTAN

Sun Chemical Türkiye, Mısır, Bulgaristan Genel Müdürü